Kategórie      
Výrobcovia / značky

policy

Úvod policy

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 2022-02-10

 

Aktualizované dňa: 2022-02-10

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti VEVAH, sro týkajúce sa zhromažďovania a používania informácií, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite stránku www.zvieratko.eu (ďalej len „Služba“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú vaše práva na súkromie a spôsob, akým ste chránení podľa zákonov o ochrane osobných údajov.

 

Používaním našej Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Nepristupujte ani nepoužívajte našu službu, ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou nástroja CookieScript Privacy Policy Generator .

 

Spoločnosť VEVAH, sro je oprávnená tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Môže k tomu dôjsť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

VEVAH, sro zverejní upravené Zásady ochrany osobných údajov na stránke www.zvieratko.eu

 

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

 

Pri používaní našej Služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje používané na kontaktovanie alebo identifikáciu. www.zvieratko.eu zhromažďuje nasledujúce informácie:

 

Údaje o používaní

Email

Telefónne číslo

Adresa bydliska

názov

Adresa pracoviska

Údaje o používaní zahŕňajú:

 

Adresa internetového protokolu (IP) počítačov pristupujúcich na stránku

Žiadosti o webovú stránku

Odkazujúce webové stránky

Prehliadač používaný na prístup na stránku

Čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

www.zvieratko.eu zhromažďuje a prijíma od vás informácie nasledujúcim spôsobom:

 

Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.

Vaše informácie budú uložené až 730 dní po tom, čo už nebudú potrebné na poskytovanie služieb. Vaše informácie môžu byť uchovávané počas dlhšieho obdobia na účely podávania správ alebo uchovávania záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, môžu byť uložené na dobu neurčitú.

 

Ako používame vaše informácie

www.zvieratko.eu môže použiť vaše údaje na nasledujúce účely:

 

Poskytovanie a udržiavanie našej Služby, ako aj sledovanie používania našej Služby.

Na iné účely. Spoločnosť VEVAH, sro použije vaše informácie na analýzu údajov na identifikáciu trendov používania alebo určenie účinnosti našich marketingových kampaní, ak to bude primerané. Vaše informácie použijeme na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb a marketingového úsilia.

Správa vášho účtu. Vaše osobné údaje môžu umožniť prístup k viacerým funkciám našej Služby, ktoré sú dostupné registrovaným používateľom.

Na plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje pomôžu pri vývoji, realizácii a dodržiavaní kúpnej zmluvy na produkty alebo služby, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom našej Služby.

Kontaktovať vás. VEVAH, sro Vás bude kontaktovať e-mailom, telefonicky, SMS správou alebo inou formou elektronickej komunikácie súvisiacej s funkciami, produktmi, službami alebo bezpečnostnými aktualizáciami, ak to bude potrebné alebo primerané.

Správa zákazníckych objednávok. Vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, profily sociálnych médií a ďalšie informácie o používateľských účtoch budú použité na správu objednávok zadaných prostredníctvom našej Služby.

Administratívne informácie. Vaše osobné údaje budú použité ako súčasť prevádzky našich postupov správy webových stránok.

Riešenie sporov a ochrana stránok. Vaše údaje budú použité v prípade právneho sporu na vyriešenie problémov súvisiacich s našou službou.

Aby sme vás informovali o novinkách, všeobecných informáciách, špeciálnych ponukách, nových službách a udalostiach.

Ako zdieľame vaše informácie

VEVAH, sro bude zdieľať vaše informácie, ak je to možné, v nasledujúcich situáciách:

 

S vaším súhlasom. VEVAH, sro bude zdieľať vaše údaje na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlasom.

Zdieľanie s pridruženými spoločnosťami. VEVAH, sro bude zdieľať vaše informácie s našimi pridruženými spoločnosťami. Môžu zahŕňať našu materskú spoločnosť alebo dcérske spoločnosti, partnerov alebo spoločnosti, ktoré kontrolujeme.

Zdieľanie treťou stranou

Akákoľvek tretia strana, s ktorou zdieľame vaše informácie, musí zverejniť účel, na ktorý zamýšľa použiť vaše informácie. Musia uchovávať vaše informácie iba počas trvania zverejneného pri vyžiadaní alebo prijatí uvedených informácií. Poskytovateľ služieb tretej strany nesmie ďalej zhromažďovať, predávať ani používať vaše osobné údaje okrem prípadov, keď je to potrebné na splnenie špecifikovaného účelu.

 

Vaše informácie môžu byť zdieľané s treťou stranou z dôvodov vrátane:

 

Analytické informácie. Vaše informácie môžu byť zdieľané s online analytickými nástrojmi s cieľom sledovať a analyzovať návštevnosť webových stránok.

Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie počas registrácie alebo inak, dávate spoločnosti VEVAH, sro povolenie na používanie, zdieľanie a uchovávanie týchto informácií spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 

Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov, vrátane:

 

Dodržiavanie platných zákonov, nariadení alebo súdnych príkazov.

Reakcia na tvrdenia, že vaše používanie našej Služby porušuje práva tretích strán.

Presadzovanie zmlúv, ktoré s nami uzavriete, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré pomáhajú používateľom efektívne sa pohybovať a vykonávať určité funkcie. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, je možné nastaviť bez vášho povolenia. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

 

Nevyhnutne potrebné cookies. Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.

Výkonnostné súbory cookie. Výkonnostné cookies sa používajú na to, aby ste videli, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého návštevníka.

Nezaradené cookies. Nezaradené cookies sú cookies, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete zmeniť nižšie.

 

Nevyhnutne potrebne

Meno Doména Uplynutie platnosti Opis

PHPSESSID www.zvieratko.eu Zasadanie Cookie generovaná aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je univerzálny identifikátor na údržbu premenných používateľov. Pravidlá ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre daný web, ale dobrým príkladom je sledovanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. www.zvieratko.eu využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby sa zabránilo zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete, musíte k našej službe pristupovať na vlastné riziko.

 

VEVAH, sro nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkovaných tretími stranami ani za vaše interakcie s nimi. Keď opustíte túto webovú stránku, odporúčame vám skontrolovať postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, s ktorými komunikujete, a určiť primeranosť týchto postupov.

 

Kontaktuj nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte nasledujúcimi spôsobmi:

 

Názov: VEVAH, sro

 

Adresa: Horný rad 536/9, 906 13 Brezová pod Bradlom

 

Email: vevah@centrum.sk

 

Webstránka: www.zvieratko.eu

 

Telefón: +421908519207