Výrobcovia / značky

Bankové spojenie

Platba bankovým prevodom na náš účet v Slovenskej sporiteľni, a.s..

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0051 6008 1324

Variabilný symbol: uveďte číslo Vašej objednávky

Konštantný symbol: 0008

Copyright 2018 - 2020 © Zvieratko.eu